Privacy - Belangrijke info

De foto’s op deze gedeelde website die persoonsgegevens bevatten van de spelers, ouders, trainers, ploegafgevaardigden, supporters, bezoekers van de matchen, tornooien en andere activiteiten in clubverband zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijke of huishoudelijke doeleinden.
 
Dat betekent enerzijds dat ze door de webmasters zijn geplaatst met het oog op persoonlijk of huishoudelijk gebruik door jullie allen.
 
Dat veronderstelt impliciet maar uitdrukkelijk dat je daarvoor je toestemming hebt gegeven. Indien je je toestemming geheel dan wel voor bepaalde foto's wil intrekken, kan dat via mail aan jeugd@kfcebelzele.be. De foto’s in kwestie zullen worden verwijderd of partieel geblindeerd.
 
Anderzijds betekent dit dat je de foto’s ook daadwerkelijk louter voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik mag aanwenden, t.t.z. voor jezelf dan wel in gezins- of familiaal verband.
 
Enkel dan valt de verwerking van deze foto's (uploaden, downloaden, verzenden, afdrukken enz.) onder de uitzondering bedoeld in artikel 3, § 2, van de Privacywet.
 
Voor enig verdergaand gebruik (delen van foto's via sociale netwerksites enz.) geldt de privacywet onverkort en ben je in voorkomend geval individueel verantwoordelijk voor de naleving ervan.
 
Het hoofdbestuur