Omwille van de COVID-19=pandemie is het momenteel niet toegestaan om tornooien te organiseren. Zodra dit weer mag en op een veilige manier kan, zal deze pagina worden aangepast.